top of page

Kinderrechtenboekje

Updated: Mar 18, 2021


Nieuwerkerken gaat de strijd aan tegen kinderarmoede. "We krijgen vaak te horen dat ouders hun weg niet vinden naar bestaande steunmaatregelen", zegt de schepen van sociale zaken Arnoud Nijssen. "Daarom hebben we een zogenaamd kinderrechtenboekje samengesteld."


Hierin worden alle initiatieven en mogelijke subsidies gebundeld die er op federaal, Vlaams en lokaal niveau voor kinderen bestaan. Het boekje wordt via de scholen van Nieuwerkerken verdeeld in de eerste week van het nieuwe schooljaar. Iedereen kan ook nog een exemplaar uithalen op het gemeentehuis.


Het boekje maakt deel uit van het plan van het nieuwe gemeentebestuur om kinderarmoede te bestrijden. "Op 1 september gaat de nieuwe coördinator van het dienstencentrum De Vlinder aan de slag. Hij krijgt ook als taak om kinderarmoede in onze gemeente op te sporen. Verder hebben we ook de gemeentelijke bijdragen voor sociaal-culturele participatie verdubbeld. Dit moet ouders met weinig financiële mogelijkheden toelaten om bijvoorbeeld lidgelden van verenigingen voor hun kinderen te betalen. Tot slot is Nieuwerkerken ook toegetreden tot Huis van het Kind Haspengouw", besluit Arnoud Nijssen.bottom of page